Услови и услови за членство во Ебуно


За да можете да го користите Ебуно, прифатете ги нашите условиЕбуно Ебуно АБ

политика на приватност

Ебуно АБ, шведска компанија со број на организација на компанијата 559183-6027 („Ебуно","we","нашите"Или"us”), Е одговорен за обработка на вашите лични податоци, како што е опишано подолу. Оваа политика за приватност ве засега вас кои регистрирате сметка и станувате корисник на Ебуно.

Ние се грижиме и ја цениме вашата приватност. Преку оваа политика на приватност, ние сакаме да ви обезбедиме информации за тоа како ги обработуваме вашите лични податоци, како и какви права имате во врска со нашата обработка на вашите лични податоци.

Ние ги обработуваме вашите лични податоци за следниве општи цели:

Подолу можете да прочитате повеќе за тоа како ги обработуваме вашите лични податоци. Доколку имате какви било прашања во врска со нашата обработка на вашите лични податоци или ако сакате да остварите некое од вашите права согласно законодавството за заштита на податоците, контактирајте не преку нашата е-адреса [заштитена по е-пошта] или повикајте ни + 46 (0) 73 143 8750 . Нашата поштенска адреса е Дротвоген 5, 18264 Djурсхолм, Шведска.  

Подолу можете да најдете подетални информации за следниве теми: 

Од каде ги собираме вашите лични податоци и дали треба да ни дадете лични податоци? 2

Кој може да добие пристап до вашите лични податоци и зошто? 2

Каде се обработуваат вашите лични податоци? 2

Кои права ги имате во врска со нашата обработка на вашите лични податоци? 3

Детален опис за тоа како ги обработуваме вашите лични податоци 4

Доколку регистрирате сметка и станете корисник на Ебуно 4

Доколку учествувате во анкетите и / или игрите, ние ви обезбедуваме 5

Ако комуницирате со нас на социјалните мрежи 7

Други активности за обработка 8

Проценки на балансирање на интереси 9

Од каде ги собираме вашите лични податоци и дали треба да ни дадете лични податоци?

Ние ги собираме вашите лични податоци директно од вас, на пример, кога регистрирате сметка и одговарате на нашите прашања за профилирање.

Во некои од нашите прашања за профилирање можете да изберете да споделувате чувствителни лични податоци (на пр. Податоци за вашето здравје) со нас. Одговарањето на овие прашања е опционално и ние ќе ги обработиме податоците што ги споделувате со нас само ако го дадете вашето изречно согласност .  

Општо земено, можете слободно да одберете дали сакате да ни ги дадете вашите лични податоци. Сепак, потребно е во некои случаи да ни дадете лични податоци, на пример, да регистрирате сметка. Кои точни лични податоци што ги бараме од вас, може да се најдат во табелите подолу во врска со законските основи „исполнување на договорот“ и „законска обврска“. Податоците што ги бараме од вас никогаш не се чувствителни податоци.

Ако не ни дадете одредени барани лични податоци, нема да можете да учествувате во анкетите или игрите што ги обезбедуваме или да креираме и да користиме сметка. Понатаму, нема да можеме да се придржуваме кон законот за книговодство и сметководство и да се справи со можни правни побарувања.  

Кој може да добие пристап до вашите лични податоци и зошто?

Вашите лични податоци првенствено ги обработуваме ние во Ебуно. Меѓутоа, во одредени случаи, ние ги споделуваме вашите лични податоци со трети лица во согласност со подолу.

Доколку сакате да дознаете повеќе со кого ги споделуваме вашите лични податоци, слободно контактирајте не. Нашите детали за контакт може да се најдат на почетокот на оваа политика за приватност.

Без оглед на целта за нашата обработка на вашите лични податоци, ние ќе ги споделиме вашите лични податоци со нашите ИТ-добавувачи кои ќе ги обработуваат овие во наше име и според наши упатства со цел да обезбедиме добро и безбедно работење со ИТ. Ние ги споделуваме вашите лични податоци со нашите добавувачи на ИТ само доколку е потребно за да ги исполнат своите обврски кон нас според договорот што го имаме со нив.

Ако учествувате во анкети

Каде се обработуваат вашите лични податоци?

Ние, како и нашите процесори, главно ги обработуваме вашите лични податоци во рамките на ЕУ / ЕЕА. Кога ги обработуваме вашите лични податоци надвор од ЕУ / ЕЕА, тоа го правиме затоа што нашиот партнер, кој ни помага да го поклопиме вашиот профил со анкетите што ги сметате за интересни и релевантни, ќе ги чува вашите лични податоци надвор од ЕУ / ЕЕА.

Кога ги пренесуваме вашите лични податоци надвор од ЕУ / ЕЕА, тоа го правиме врз основа на одлука на Комисијата, стандардни договорни клаузули или Штитот на приватноста.

Доколку сакате да дознаете повеќе со кого ги споделуваме вашите лични податоци, слободно контактирајте не. Нашите детали за контакт може да се најдат на почетокот на оваа политика за приватност.

Кои права ги имате во врска со нашата обработка на вашите лични податоци?

Според важечкото законодавство за заштита на податоците, во зависност од околностите, имате право на голем број различни права наведени подолу.

Ако имате какви било прашања во врска со овие права или ако сакате да користите некое од вашите права, добредојдени сте да контактирате со нас. Нашите детали за контакт може да се најдат на почетокот на оваа политика за приватност.

Право на информации и пристап

Вие имате право да добиете А. потврда за тоа дали ги обработуваме вашите лични податоци. Ако ги обработиме вашите лични податоци, вие исто така имате право да добивате информации за тоа како ги обработуваме личните податоци  да добие копија на вашите лични податоци.

Право на исправка

Вие имате право да имате коригирани неточни лични податоци и да има нецелосни лични податоци завршени.

Право на бришење („право да се заборави“) и ограничување на обработката

Вие имате право на избришете ги вашите лични податоци во одредени инстанци. Ова е случај на пр. Кога личните податоци повеќе не се потребни за целите за кои се собрани или на друг начин обработени и каде ги обработуваме вашите лични податоци врз основа на наш легитимен интерес и откриваме, по вашиот приговор (види подолу Право на објект), дека немаме огромен интерес да продолжиме да ја обработуваме.

Вие исто така имате право да побарате од нас ограничи ја нашата обработка на вашите лични податоци. На пример, кога се сомневате во точноста на личните податоци, кога сте се спротивставиле на нашата обработка на вашите лични податоци врз основа на нашиот легитимен интерес, или каде што обработката е незаконска, и се противите на бришењето на вашите лични податоци и наместо тоа сакате нас за да ја ограничиме нашата обработка.

Право на преносливост на податоци

Во одредени случаи, имате право да ви бидат дадени лични податоци (што се однесуваат на вас) што ни ги доставивте, во структуриран, најчесто користен и машински читлив формат. Исто така, имате право во одредени случаи да имате такви лични податоци пренесени на друг контролор, каде што е технички изводливо.

Право на објект

Имате право да се спротивставувате на нашата обработка на вашите лични податоци ако ги користиме за маркетинг цели.

Вие исто така имате право да се спротивставувате на нашата обработка на вашите лични податоци кога обработката се заснова на правна основа „Легитимен интерес“. Ситуациите кога ја засноваме нашата обработка врз нашиот легитимен интерес се наведени во подолу графиконите и можете да прочитате повеќе за нашето проценување на балансирање на интересите на крајот од оваа политика за приватност. Во некои случаи, може да продолжиме да ги обработуваме вашите лични податоци дури и ако сте се спротивставиле на нашата обработка. Ова може да биде случај ако можеме да покажеме убедливи легитимни причини за обработка што ги надминува вашите интереси или ако има за цел утврдување, вежбање или одбрана од правни побарувања.

Право на повлекување согласност

Имате право да ја повлечете дадената согласност во секое време. Повлекувањето нема да влијае на законитоста на обработката врз основа на ваша согласност пред повлекувањето.

Право да се поднесе жалба до надзорен орган

Вие имате право на поднесе жалба до надзорен орган во врска со нашата обработка на вашите лични податоци.

Таквата жалба може да се поднесе до органот во земјата-членка на ЕУ / ЕЕА каде што живеете, работите или каде што се случило наводно кршење на важечкото законодавство за заштита на податоците. Во Шведска, надзорниот орган е Шведскиот орган за заштита на податоци.

Детален опис за тоа како ги обработуваме вашите лични податоци

Подолу, графиконот детално опишува зошто ги обработуваме вашите лични податоци, кои лични податоци ги обработуваме, законската основа за обработка и колку долго ги обработуваме вашите лични податоци.

Ако регистрирате сметка и станете корисник на Ебуно

Да ја администрирате вашата сметка

Каква обработка извршуваме

Кои лични податоци ги обработуваме

Нашата законска основа за обработка

 • Да креирате и овозможите безбедно да ја користите вашата сметка, вклучително и да комуницирате со вас во врска со вашата сметка
 • Да ви дадам придобивки од имањето сметка, вклучително и на пр., Овозможете управување со вашите поставки и пристап до историјата на вашето истражување
 • За да ги следите бодовите што ги добивате од разни завршени истражувања
 • Да го пресметате вашето рангирање во споредба со другите корисници на Ебуно врз основа на вашите поени

Информации што ни ги доставувате, на пр .:

 • Име
 • Информации за контакт (е-пошта)
 • Поштенски код и град
 • Пол
 • Дата на раѓање
 • Бројот на анкети што сте ги завршиле и собраните поени
 • Други информации што ќе изберете да ни ги дадете, како што се улична адреса и телефонски број

Изведба на договор

Обработката е неопходна за да го исполниме договорот во врска со вашата регистрација во Ебуно.

Легитимен интерес

Не е потребно да ни дадете информации за вашата улична адреса и телефонскиот број за да исполните било кој договор. Наместо тоа, оваа информација се обработува врз основа на нашиот легитимен интерес за обработка на вашите лични податоци со цел да се администрира вашата сметка.

 • Да водите сметка кога сте го упатиле пријателот на Ебуно и колку поени собрале за да ве наградат со дополнителни поени
 • Бодовите што ги собирате
 • Име на пријателот што го упативте
 • Број на поени што ги тврди вашиот пријател

Легитимен интерес

Нашиот легитимен интерес да ги обработиме вашите лични податоци за да ве наградиме со дополнителни поени за регрутирање на еден од вашите пријатели во Ебуно.

Ако сте пријавен пријател и регистрирате сметка, ние ќе ги обработиме вашите лични податоци врз основа на извршувањето на договорот, видете погоре.

Период на складирање: Ние ќе ги чуваме вашите лични податоци сè додека не изберете да ја избришете вашата сметка на Ебуно или додека не бидете неактивни 3 години.

Да администрирате на вашиот профил

Каква обработка извршуваме

Кои лични податоци ги обработуваме

Нашата законска основа за обработка

 • Да ви поставам прашања со цел да креирате профил за вас што може да се поклопи со релевантни истражувања
 • Да ви дадам анкети што одговараат на вашите интереси и личност
 • Да ги пратите прашањата на кои одговарате за да ве наградат со дополнителни поени

Забележете дека е опционално да одговорите на овие прашања и да изберете кои информации сакате да ги споделите со нас.

Информации што ни ги доставувате, на пр .:

 • Информации за вашето домаќинство, образование и занимање, автомобил, храна и пијалоци, хоби и интереси, електроника, компјутерски и видео игри, медиуми, патувања и во кои истражувачки истражувања сте подготвени да учествувате
 • Информации за вашата етничка припадност, навики за пушење и тутун, здравствена заштита и евентуални деца

Легитимен интерес

Наш легитимен интерес за обработка на вашите лични податоци што вие избравте да ни ги дадете за да можеме да го креираме и администрираме вашиот профил.

Експлицитна согласност

Чувствителните информации ќе бидат обработени врз основа на вашата изречна согласност. Таквата согласност можете да ја повлечете во кое било време. Можете исто така да промените некои од одговорите што сте ги дале на „Претпочитам да не го изјавувам ова“.

Период на складирање: Ние ќе ги чуваме вашите лични податоци сè додека не изберете да ја избришете вашата сметка, додека не бидете неактивни 3 години или додека не ги промените вашите одговори на „Претпочитам да не го изјавувам ова“. Ние ќе престанеме да ги чуваме вашите чувствителни лични податоци веднаш ако ја повлечете вашата согласност.

Ако учествувате во анкетите и / или игрите што ги обезбедуваме

За да овозможите вашиот профил да се совпадне со релевантни истражувања

Каква обработка извршуваме

Кои лични податоци ги обработуваме

Нашата законска основа за обработка

 • За да овозможите вашиот профил да се совпадне со анкети, сметате дека се релевантни и интересни, ние споделуваме информации со нашите партнери
 • Нашиот партнер го поклопува вашиот профил со компании кои имаат истражувања и во рамките на ЕУ и надвор од ЕУ

Информации што ни ги доставувате, на пр .:

 • Име
 • Информации за контакт (е-пошта)
 • Поштенски код и град
 • Пол
 • Дата на раѓање
 • Бројот на анкети што сте ги завршиле и собраните поени
 • Други информации што ќе изберете да ни ги дадете, како што се улична адреса и телефонски број
 • Други информации од прашањата за профилирање на кои сте одбрале да одговорите

Легитимен интерес

Нашиот легитимен интерес да ги обработиме вашите лични податоци за да овозможиме вашиот профил да се совпадне со анкетите што ги сметате за релевантни и интересни.

Експлицитна согласност

Чувствителните информации ќе бидат обработени врз основа на вашата изречна согласност. Таквата согласност можете да ја повлечете во кое било време. Можете исто така да промените некои од одговорите што сте ги дале на „Претпочитам да не го изјавувам ова“.

Период на складирање: Ние ќе ги обработуваме вашите лични податоци сè додека не се изврши совпаѓањето. Ние ќе престанеме да ги чуваме вашите чувствителни лични податоци веднаш кога ќе ја повлечете вашата согласност или ги промените вашите одговори на „Претпочитам да не го изјавувам ова“.

Да се ​​обезбедат анкети

Каква обработка извршуваме

Кои лични податоци ги обработуваме

Нашата законска основа за обработка

 • Да ви обезбедиме истражувања во кои можете да учествувате
 • Да ви доделиме поени за секое истражување во кое учествувате

Забележете дека ви даваме можност да учествувате во анкети, но со реалните истражувања управуваат трети лица. Ако изберете да го наведете вашето име или какви било други информации за вас во истражувањето, компанијата за истражување може да може да ги врзува вашите одговори за вас како личност. Во такви случаи, анкетната компанија ќе стане контролор. Ако сакате да дознаете повеќе за тоа како ги обработуваат вашите податоци, можете да контактирате со соодветната компанија.

Информации што ни ги доставувате, на пр .:

 • Име
 • Информации за контакт (е-пошта)
 • Поштенски код и град
 • Пол
 • Дата на раѓање
 • Други информации што ќе изберете да ни ги дадете, како што се улична адреса и телефонски број
 • Бројот на анкети што сте ги завршиле и собраните поени
 • Информации што ни ги доставивте преку вашиот профил

Легитимен интерес

Нашиот легитимен интерес да ги обработуваме вашите лични податоци за да ви обезбедиме истражувања во кои можете да учествувате.

Период на складирање: Ние ќе ги обработуваме вашите лични податоци сè додека не се финализира истражувањето.

Да обезбеди игри

Каква обработка извршуваме

Кои лични податоци ги обработуваме

Нашата законска основа за обработка

 • Да ви обезбедиме игри што можете да ги играте
 • Да ги пресметате вашите поени по секоја победа или пораз
 • Да се ​​пресмета вашиот ранг во споредба со другите играчи

Информации што ни ги доставувате, на пр .:

 • Име
 • Број на собрани поени
 • Број на освоени или изгубени поени кога играте игри

Легитимен интерес

Нашиот легитимен интерес да ги обработуваме вашите лични податоци за да ви овозможиме да играте игри што ги обезбедуваме, да имате шанса да освоите дополнителни поени и да видите како се рангирате во споредба со другите корисници.

Период на складирање: Ние ќе ги чуваме вашите лични податоци сè додека не изберете да ја избришете вашата сметка или додека не бидете неактивни 3 години.

Да администрирате повлекување на вашите поени во замена за подарочни картички

Каква обработка извршуваме

Кои лични податоци ги обработуваме

Нашата законска основа за обработка

 • Да ги претворите бодовите што сте ги добиле во картички за подароци
 • Да ти ја испратам картичката за подароци

Информации што ни ги доставувате, на пр .:

 • Име
 • Информации за контакт (е-пошта)
 • Бројот на анкети што сте ги завршиле и собраните поени
 • Информации за тоа каква картичка за подароци избирате

Изведба на договор

Обработката е неопходна за да го исполниме договорот во врска со вашето членство во Ебуно, што значи дека добивате поени што може да се повлечат како картички за подароци во замена за учество во анкети.  

Период на складирање: Ние ќе ги обработуваме вашите лични податоци сè додека не се финализира повлекувањето.

Да администрирате повлекување на вашите поени во замена за пари од PayPal

Каква обработка извршуваме

Кои лични податоци ги обработуваме

Нашата законска основа за обработка

 • За да ги претворите бодовите што ги добивте во пари на PayPal
 • Да ви ја испратиме наградата PayPal

Забележете дека за да ги претвориме вашите поени во пари на PayPal, ги споделуваме вашите лични податоци со PayPal. Ако сакате повеќе информации за тоа како PayPal ги обработува вашите податоци, можете да контактирате со PayPal.

Информации што ни ги доставувате, на пр .:

 • Име
 • Информации за контакт (е-пошта)
 • Бројот на анкети што сте ги завршиле и собраните поени
 • Информации за тоа каква картичка за подароци избирате

Изведба на договор

Обработката е неопходна за да го исполниме договорот во врска со вашето членство во Ебуно, што значи дека добивате поени што може да се повлечат како пари на PayPal во замена за учество во анкети.  

Период на складирање: Ние ќе ги чуваме вашите лични податоци сè додека не се финализира повлекувањето.

Ако комуницирате со нас на социјални медиуми

Да комуницирам со вас на социјалните мрежи

Каква обработка извршуваме

Кои лични податоци ги обработуваме

Нашата законска основа за обработка

 • Да комуницираме со вас на нашата сметка на социјалните медиуми (Фејсбук), на пр., Ако комуницирате со нас на нашата страница
 • Информации од вашиот профил на предметните социјални медиуми (корисничко име и која било слика што сте ја одбрале за вашата сметка)
 • Информации што ги давате на нашата страница

Легитимен интерес

Нашиот легитимен интерес да ги обработуваме вашите лични податоци за да комуницираме со вас на нашата платформа за социјални медиуми.

Период на складирање: Вашите лични податоци ќе бидат отстранети ако побарате од нас да ги отстраниме или ако сами ја избришете содржината, но ние во спротивно ќе ги чуваме личните податоци на платформата за социјални медиуми до ново известување.

Други активности за обработка

Да се ​​обезбеди услуга за клиенти

Каква обработка извршуваме

Кои лични податоци ги обработуваме

Нашата законска основа за обработка

 • Одговорете и администрирајте прашања поврзани со услугите на клиенти

 • Име
 • Информации за контакт што ги давате во нашиот контакт
 • Други информации што ги давате во врска со ова прашање, на пр. Проблем со функција

Легитимен интерес

Нашиот легитимен интерес да ги обработуваме вашите лични податоци за да одговориме и да администрираме работи на услуги на клиентите.

Период на складирање: Willе ги чуваме вашите лични податоци за период од 2 години откако ќе се реши прашањето за услуги со клиенти.

Да ги подобриме нашите услуги

Каква обработка извршуваме

Кои лични податоци ги обработуваме

Нашата законска основа за обработка

 • Да ги подобриме нашите услуги и функциите на веб-страницата врз основа на вашите повратни информации

Информации што ни ги доставувате, на пр .:

 • Име
 • Детали за контакт (е-пошта)
 • Други информации што ни ги доставувате кога ни испраќате повратни информации

Легитимен интерес

Нашиот легитимен интерес да ги обработуваме вашите лични податоци за да се справиме со вашите повратни информации и да ги подобриме нашите услуги.

Период на складирање: Ние ќе ги чуваме вашите лични податоци за период од 2 години.  

Да се ​​справи со какви било побарувања и права

Каква обработка извршуваме

Кои лични податоци ги обработуваме

Нашата законска основа за обработка

 • Ракувајте со какви било права на потрошувачи, како што е вашето право да поднесувате жалби
 • Се браниме од тврдењата и поплаките
 • Иницирајте какви било побарувања
 • Име
 • Детали за контакт што сте избрале да ги користите, на пр., Адреса за е-пошта и / или телефонски број
 • Информации од нашата комуникација со вас во врска со побарувањето, на пр. Информации за соодветната резервација или информации за вашиот престој

Законска обврска

Обработката е неопходна за да се усогласат со законските обврски на кои сме предмет, односно да се усогласат со законската обврска на која сме предмет. 

Легитимен интерес

Наш легитимен интерес да ги обработиме вашите лични податоци за да се одбраниме од можното правно барање и да иницираме какво било барање.

Период на складирање: Ние ќе ги чуваме вашите лични податоци сè додека не ја обработиме жалбата, сè додека не се справиме со правото или за времетраењето на спорот.

Да се ​​усогласат со законодавството за книговодство и сметководство

Каква обработка извршуваме

Кои лични податоци ги обработуваме

Нашата законска основа за обработка

 • Чувајте информации во книговодство и сметководство  
 • Име
 • Историјат во врска со повлекувањата и извршените плаќања
 • Други информации што претставуваат сметководствена евиденција

Законска обврска

Обработката е неопходна за да се усогласат со законските обврски на кои сме предмет, односно законодавството за книговодство и сметководство.

Период на складирање: Ние ќе ги чуваме вашите лични податоци до и вклучително и седмата година по завршувањето на календарската година за фискалната година за која се однесуваат личните податоци.

Проценки на балансирање на интереси

Како што наведовме погоре, за некои цели, ние ги обработуваме вашите лични податоци врз основа на нашиот „легитимен интерес“. Со извршување на проценка на балансирање на интересите во врска со нашата обработка на вашите лични податоци, заклучивме дека нашиот легитимен интерес за обработка ги надминува вашите интереси или права што бараат заштита на вашите лични податоци.

Доколку сакате повеќе информации во врска со нашето проценување на балансирање на интереси, не двоумете се да контактирате со нас. Нашите детали за контакт може да се најдат на почетокот на оваа политика за приватност.

Оваа политика за приватност е воспоставена од Ебуно АБ на 2020-01-10.

 /

Во врска со CINT & Ebuno


Услови и услови за членство во панел, учество во истражување и употреба на услуги

Ефективна дата: 28 Февруари 2018

Последен пат ревидиран: 28 Февруари 2018

Дефиниции

Кога се користат во овие термини, следниве термини и изрази ги имаат следниве значења.

"Активен панелист”Се однесува на член на панел кој има: (а) учествувано во истражување, (б) друга програма за истражување; или (в) други делови на Услугата, барем, еднаш во текот на последните дванаесет (12) месеци; или (г) ги ажурирал неговиот / нејзиниот профил или информациите за членот барем еднаш во последните дванаесет (12) месеци.

"Услуга за следење на истражување на пазарот”Се однесува на услуга прифатена од корисник што може да го следи однесувањето на Интернет на таквиот корисник, како што се веб-страници на коишто пристапува корисникот и кампањи на интернет изложени на корисникот за истражување на пазарот, вклучително и истражување за следење на рекламирање.

"Применлив закон”Се однесува на применливите национални и / или локални закони и регулативи.

"клиентот”Се однесува на нашите клиенти на кои им обезбедуваме услуги.

"содржина”Се однесува на информациите на Нашата страница, Анкета, Панел или Партнерска страница.

"Панел”Се однесува на група индивидуи кои се согласиле да бидат поканети и да учествуваат во истражување на пазарот Анкети, други истражувачки програми или други делови на Услугите за истражување на пазарот.

"Член на панел”Се однесува на член на панел.

"Сопственик на панел”Се однесува на сопственикот на панел и панел-страница на која сте член на панел.

"Панел-страница”Се однесува на веб-страница каде што поединци можат да се регистрираат за да станат членови на панелот.

"партнер”Се однесува на еден од нашите партнери, вклучувајќи ги сопствениците на панели и други партнери.

"Партнерска страница”Се однесува на веб-страница со која управува еден наш партнер.

"Учесник”Се однесува на индивидуа, која не е член на панел, насочена кон Анкета, друга програма за истражување или други делови од услугите од страна на еден наш партнер.

"На личните податоци”Значи каква било информација што се однесува на идентификувано или идентификувано физичко лице (“Предмет на податоци”); физичко лице што може да се идентификува е оној што може да се идентификува или следи, директно или индиректно, особено со упатување на идентификатор или сам или кога е комбиниран со други лични или идентификациони информации. Личните податоци можат да вклучуваат информации како што се име, број на социјално осигурување, датум и место на раѓање, моминско презиме на мајката, биометриски записи, фотографии, снимање на звук или видео и други информации што се поврзани или се поврзани со поединец, како што се медицински, образовни , финансиски и информации за вработување. (ЗАБЕЛЕШКА: Личните податоци може да бидат наведени и како Информации за лична идентификација или PII.)

"Програма за истражување”Се однесува на друга можност за истражување, освен Анкета.

"Ограничена содржина”Се однесува на доверливи и / или комерцијални информации, материјали, производи и содржина што припаѓаат на нас и / или сопственик на панел, сопственик на анкета, клиент, партнер и / или давач на лиценца.

"Сервис”Се однесува на услугата обезбедена од нас што ви дозволува вас, како член на панел или учесник, да учествувате во (а) панел или истражување, (б) друга програма за истражување или (в) која било друга услуга обезбедена од нас и користени од Вас, како што е услугата за следење на истражување на пазарот.

"Пријавите”Се однесува на сите коментари, повратни информации, предлози, идеи и други информации што ги доставувате или ги собираме кога учествувате во панел, одговарате на анкета или друга програма за истражување или користите услуга.

"Сопственик на истражување”Се однесува на сопственикот на Анкета, која обично е клиент.

"Сајт за истражување”Се однесува на веб-страницата на која одговарате и завршувате Анкета.

"Истражувања”Се однесува на истражувања за истражување на пазарот, достапни од нас за вас.

"Веб-страници на трети страни”Се однесува на веб-страници што ги одржуваат и / или управуваат трети лица.

"Корисникот”Се однесува на вас како индивидуа кога ја користите услугата.

"Корисничка содржина”Се однесува на целата содржина, материјали, информации и коментари што ги користите, поставувате, објавувате или доставувате или ги собираме кога ја користите услугата, вклучувајќи ги и информациите добиени преку услугата Следење реклами, како што се податоците за моделот на употреба на Интернет.

"можете","Себе си","вашиот"И"Твојот”Се однесуваат на вас како индивидуа.

"We","Us","нашата"И"Синт”Се однесуваат на шведскиот ентитет Cint AB reg. не 556559-8769.

1. Применливост; Договор

Овие услови и услови (во натамошниот текст „Услови”) Се применуваат во прилог на кој било договор со сопственикот на панелот за кој сте член на панелот, како и сите специфични услови што можат да аплицираат за истражување, друга програма за истражување или друга услуга. Овие Услови нема да се применуваат до степен до кој тие се косат со условите на договорот помеѓу Вас и Сопственикот на панел или со специфични услови дадени од Сопственикот на Панелот или Клиентот како услов за Ваше учество во Анкета или друга Истражувачка програма, под услов сепак, дека ваквите други услови нема да ги намалат нашите права или да ја зголемат нашата одговорност утврдена во овие Услови.

2. Вовед

Целта на овие Услови е да ги утврдат општите услови за ваше користење на услугите, вклучително и вашето учество во истражувања, панели или други истражувачки програми.

Ние управуваме со односите помеѓу сопственик на истражување и сопственик на панел и дејствуваме во име на сопственик на панел. Ние сме исто така снабдувач на платформа, обезбедувајќи можности за членовите на панелот, да учествуваат во анкети, други истражувачки програми и да користат други услуги.

Покрај горенаведеното, може да управуваме и со стимулации. Детали во врска со таквата шема за поттикнување може да се најдат во овие Услови.

3. Подобност за членство во панелот

Членството во панелот е генерално отворено за поединци кои ги исполнуваат условите за членство, вклучувајќи, но не ограничувајќи се на, минимални барања за возраста и барања за географска локација. Барањата за членство во панелот може да варираат од специфичен панел и се утврдени од сопственик на панел. Со согласување да станете член на панел, вие се согласувате да добивате покани за учество во анкети, истражувачки програми или други услуги, и од сопственикот на панелот за кој сте аплицирале за членство на панелот и од други сопственици на панел. Може да се отпишете од членството на панелот во кое било време, видете во Дел 12 „Политика за исклучување“ подолу.

Дозволуваме само еден член на панелот на единствена адреса за е-пошта во рамките на секој панел.

4. Регистрација на панел

За да станете член на панел, мора да се регистрирате на страната на панелот и да дадете одредени информации за себе. Информациите што ги давате мора да бидат точни, точни и целосни. Го задржуваме правото да го ограничиме или забраниме вашиот пристап до услугата или учество во анкета или друга програма за истражување доколку обезбедите информации или имаме причина да се сомневаме дека информациите што ги наведовте не се точни, точни и целосни.

Членството во панел е лично и може да го користи само поединецот што се регистрира за членство во панел. Вие сте одговорни за чување на доверливи какви било кориснички информации и лозинка и вие сте одговорни за какво било користење, без оглед дали е овластено или неовластено, на вашата сметка за членство.

5. Услови за учество во анкета, друга програма за истражување или други услуги

Кога учествувате во Анкета, друга програма за истражување или друга услуга и / или користите Наша страница, Анкета страница или панел-страница, вие сте обврзани да ги почитувате овие Услови, како и сите други услови што важат за Вашите учество, вклучително и каков било договор помеѓу вас и сопственик на панел или услови што ги применува клиент или партнер.

Со учество во истражување, друга програма за истражување или друга услуга, вие се согласувате да дадете вистинити, точни и целосни информации за себе. Ако дадете информации или имаме причина да се сомневаме дека информациите што ги наведовте не се точни, точни и целосни, можеби нема да се квалификувате за истражување, друга програма за истражување или друга услуга и, следствено, нема да добиете никакви стимулации за ваше учество. Понатаму, сопственик на панел може да го прекине вашето членство со резултат дека нема да можете да учествувате во повеќе истражувања или други истражувачки програми.

Вие сте одговорни за дејствијата и комуникациите преземени или пренесени од вашата сметка.

6. Користење на услугите

Учеството во истражување, друга истражувачка служба или употреба на друга услуга е доброволно. Услугите се за лична и некомерцијална употреба и го задржуваме правото да го менуваме, модифицираме, ограничуваме или блокираме пристапот до сите или кој било дел од Услугите, без претходна најава.

Ние во секое време може да одбиеме да ги даваме Услугите на никого по наше дискреционо право.

Признавате дека пристапувате, користите и / или учествувате во Услугите во својство на независен изведувач и никаква врска со агенција, партнерство, заедничко вложување, вработен-работодавач или франшиза-франшиза не е наменета или создадена од овие Услови.

7. Неовластена употреба

Вие се согласувате да не:

(а) нарушување, мешање во безбедноста на или на друг начин злоупотреба на Услугата или нашата веб-страница, Анкетна страница, Панел-страница, Партнер-страница, или какви било услуги, системски ресурси, сметки, сервери или мрежи поврзани или достапни преку Анкета или Анкетна страница или поврзани или поврзани страници;

(б) користете пајаци, роботи или други автоматски техники на рударство на податоци за каталогизација, преземање, складирање или на друг начин репродукција или дистрибуција на податоци или содржина достапна во врска со Услугата или на други начини да манипулираат со резултатот од Анкетата;

(в) преземе какви било активности за да се меша со нашата веб-страница, Анкета-страница, Панел-страница, или Партнер-страница или користење на поединец од вакви страници, вклучувајќи, но не ограничувајќи се на нив, преоптоварување или „уривање“ на веб-страница;

(г) испраќа или пренесува какви било вируси, оштетени податоци или кој било друг штетен, нарушен или деструктивен код, датотека или информација, вклучувајќи, но не ограничувајќи се на нив, шпионски софтвер, малициозен софтвер и тројанци;

(д) собира какви било лични податоци на други корисници на услугите;

(ѓ) испрати несакани е-пошта, како што се промоции и реклами за производи или услуги;

(е) отвори, користи или одржува повеќе од една (1) сметка за членство со панел;

(ж) употреба или обид за употреба сметка на друг корисник, без овластување, или креирање сметка со лажен идентитет;

(з) обид да се добие неовластен пристап до нашата веб-страница, анкета, анкета-страница, панел-страница, партнер-страница или делови од истражување, наша-страница, -истражувачка-страница-панел-страници-страници-партнери, за кои се ограничени општ пристап;

()) фалсификување или маскирање на вашиот вистински идентитет;

(и) врами дел (и) од нашата веб-страница, веб-страница за истражување, веб-страница за панел или веб-страница за партнер и истакнете ја на друга веб-страница или медиум или да го смените изгледот на која било страница за истражување, веб-страница на панелот или веб-страница за партнер;

(ј) воспоставува врски од веб-страница до нашата веб-страница, Анкетна страница, панел-страница или партнер-страница или до услугите, без наше претходно писмено одобрување;

(к) објавува или пренесува каков било заканувачки, клеветнички, клеветнички, непристоен, порнографски, безобразен, скандалозен или воспалителен материјал или содржина;

(ј) користете било каков фаул; навредлив или непристоен јазик на нашата страница, во анкета или на страници за истражување, страници на панели или партнерски страници;

(о) вклучуваат каква било измама активност, вклучително, но не ограничувајќи се на тоа, забрзување преку Анкети, земање на истата анкета повеќе од еднаш, поднесување лажни информации за време на процесот на регистрација, доставување лажни или невистинити податоци од Анкетата, откуп или обид за откуп на стимуланси преку лажни или измамнички средства, измама во Анкети и, во однос на употребата на услугата Следење реклами, пристап до веб-страници или кампањи преку Интернет со единствена намера да дадете погрешен приказ за вашето однесување на Интернет;

(стр) инвертен инженер за кој било аспект на услугата или преземање какви било активности што можат да го откријат или обелоденат изворниот код или да ги заобиколат или заобиколат мерките или контролите што се користат за забрана, ограничување или ограничување на пристапот до која било веб-страница, содржина или кодови, освен што не е експлицитно дозволено со важечки закон;

(q) се вклучи во какво било кривично или незаконско дело (а) што може да биде поврзано со Нашата веб-страница, Анкета или Анкетна страница, Панел-страница или Партнер-страница;

(р) користете ограничена содржина во кршење или кршење на овие Услови; или

(и) охрабруваат и / или советуваат која било индивидуа, вклучувајќи, но не ограничувајќи се на нив, членови на панелот, учесници или кој било наш вработен, да направат дело во спротивност со Условите.

8. Ограничена содржина

Освен ако не е поинаку наведено, сите материјали, вклучително, без ограничување, сите концепти, текст, дизајни, графики, цртежи, фотографии, видео клипови, музика и звуци и сите трговски марки, услужни марки и трговски имиња користени во Анкета, друга програма за истражување или друга услуга и / или на нашата веб-страница, Анкетна страница, Панел-страница или Партнер-страница и нивни избор и аранжмани, се предмет на права на интелектуална сопственост, вклучително и не ограничувајќи се на авторски права, трговски марки и патенти или право на пријавување нивна регистрација на кое било место во светот, држена од или лиценцирана од нас, Сопственик на анкета, Сопственик на панел, Партнер или други трети страни кои се соодветни сопственици на, или контролира, на таквата ограничена содржина.

Кога користите услуга или учествувате во истражување, друга програма за истражување или друга услуга, може да бидете изложени на ограничена содржина. Не ви се дадени никакви права на ограничената содржина и сите права на интелектуална сопственост се експресно задржани. Без лиценца за користење, откривање, преземање, копирање, дистрибуција или репродукција (вклучувајќи, но не ограничувајќи се на објавување на која било веб-страница, социјални медиуми или блог), ограничената содржина или предметот на ограничената содржина ви е дадена. Ве известуваме дека може да се преземат правни активности во случај на неовластено користење на ограничената содржина да се пронајде до Вас. Со ова сте информирани и потврдувате дека целосно ќе соработуваме со сите барања на трети страни за обелоденување (вклучително и не ограничувајќи се на откривањето на вашиот идентитет) поврзани со тврдењата дека сте користеле ограничена содржина во спротивност со овие Услови за кои сметаме дека се легитимни.

Може да учествувате само во истражување, друга програма за истражување, друга услуга и / или да ја користите нашата веб-страница, страница за истражување, веб-страница на панел или партнерска страница на начин што не ја нарушува нашата, или интелектуалната сопственост на трета страна права.

9. Содржина на корисникот

Вие сте одговорни за целата содржина на корисникот. Вие исто така сте одговорни да добиете, каде што е соодветно, одобренија, согласности и / или овластувања на трети страни за ваша и за наша употреба на вашата корисничка содржина. Корисничката содржина, вклучувајќи фотографии, звучни или видео записи може да се смета за лични податоци. Вашата корисничка содржина може да стане јавно достапна и споделена со трети лица, вклучително, но не ограничувајќи се на наши клиенти, клиенти на наши клиенти, сопственици на анкети, сопственици на панели, партнери и даватели на услуги од трети страни. Shallе осигурите дека корисничката содржина нема содржина или материјал заштитен со авторски права или заштитен знак од која било трета страна, вклучувајќи аудио, видео, слики или подобие на кој било друг освен вас, освен ако не сте ги набавиле одобренијата, согласностите и / или овластувањата од таквите трети страни потребни за ваша и за наша употреба на таквата корисничка содржина. Вие нема да добиете надомест за користење на наши, наши партнери или наши клиенти од која било корисничка содржина.

Користејќи, поставувајќи, објавувајќи, испраќајќи или дозволувајќи ни да собираме (такво одобрение се смета за дадено по ваша согласност со овие Услови и употреба на соодветната услуга) Содржина на корисник во врска со Услугите, вие со ова ни давате вечна, неотповиклива, неограничена , преносливи, подлиценцирани, ширум светот, без кралски права, право и лиценца за уредување, копирање, пренесување, објавување, прикажување, создавање деривативни дела на, репродукција, модификација, дистрибуција и на друг начин користење на вашата корисничка содржина по наше сопствено дискреционо право. Вие нема да добиете никаква компензација за вашата корисничка содржина или за нашата употреба на истата, освен во случај кога е изречно договорено.

Вие сте единствени одговорни да осигурите дека вашата корисничка содржина и нашата употреба на истата според овие Услови нема да ги нарушат правата на интелектуална сопственост на трети страни. Ние не ја прегледуваме целата содржина на корисникот и не прифаќаме никаква одговорност за вашата корисничка содржина. Имаме право, но не и обврска, да ја избришеме, отстраниме или измениме твојата корисничка содржина, за која, според наше дискреционо право, сметаме дека: (а) ги прекршуваме овие Услови; (б) ги кршат правата на интелектуална сопственост; или (в) да бидат навредливи, клеветнички, непристојни или на друг начин неприфатливи.

10. Политика за програми за поттикнување засновано на поени

Ако одговорите и успешно го завршите истражувањето, учествувате во друга програма за истражување или друга услуга, може да заработите поени што може да се откупат за разни награди или готовина во нашата програма за стимулации. Не мора да купувате ништо за да добиете поени. Бодовите што ги заработивте се лични и не можете да ги пренесете на некој друг. Вашите поени ќе бидат валидни и откупни за период од дваесет и четири (24) месеци откако вашата сметка ќе стане неактивна. Сите поени или стимулации што не ги откупивте Вие, може да бидат поништени од Наша страна.

На почетокот на истражувањето, друга програма за истражување или друга услуга, ќе добиете информации за бројот на поени што може да ги заработите. Ние не прифаќаме да бидеме одговорни или одговорни на кој било начин за даночните последици или давачки што можат да настанат како резултат на издадени поени или откупени бодови или стимулации. Ако ги прекршите Условите, може да ги изгубите сите поени или стимулации што сте ги заработиле. Ние не прифаќаме никаква одговорност кон Вас во однос на освоените поени.

11. Ажурирања на профилот

Членовите на панелот се согласуваат да ги ажурираат своите профили на членство. Член на панел може да ги ажурира, корегира и / или избрише информациите содржани во неговите или нејзините профили на членство со: (а) пристап до неговата или нејзината сметка за членство во панелот; или (б) испраќање е-пошта до соодветниот тим за услуги на членовите на панелот за соодветниот панел.

12. Политика за исклучување

Членовите на панелот можат да се исклучат од користење на која било или сите услуги (вклучително, без ограничување, од примање покани за анкети, билтени или комуникации) во секое време со: (а) следење на постапките за откажување претплата опишани на соодветната страница на панелот или на поврзани страници или содржани во е-пошта примена од нас; или (б) со испраќање е-пошта до тимот на услуги на нашиот панел овде

Ние ќе употребиме разумни напори, како што е предвидено со закон или регулатива, да одговориме на секое барање по е-пошта во разумен рок по приемот. По завршувањето на услугите, информациите за контакт на членот на панелот ќе бидат отстранети од сите списоци за комуникација или контакти што се однесуваат на прекинатата услуга (и). Забележете дека може да потрае неколку дена за да се заврши отстранувањето и за тоа време, може да добиете пораки од нас кои беа создадени или собрани пред да се исклучите.

13. Линкови

Во врска со вашата употреба на услугата, можеби ќе можете да се поврзете или да се поврзете на веб-страница на трета страна. Имајте предвид дека ние не поддржуваме ниту една веб-страница на трети лица или производи, услуги и / или можности рекламирани, понудени, преку или во врска со таква веб-страница на трети страни. Внимателно прегледајте ги сите политики и услови што се применуваат на таквите веб-страници на трети страни.

14. Комуникации со нас

Сите комуникации (со исклучок на личните податоци) и корисничката содржина доставени или пренесени од Вие до нас, преку електронска пошта или на друг начин, или на друг начин собрани од нас, ќе се третираат како ваши не-доверливи и не-сопственички информации, освен ако не наведете поинаку или пред или истовремено со Вашето поднесување или дозвола до нас да собираме такви комуникации и корисничка содржина. Вие се согласувате дека секоја ваква комуникација и корисничка содржина може да се користи од нас по наша дискреција.

15. Приватност

Кога аплицирате за членство во панел, користите услуга или на друг начин комуницирате со нас или сопственик на панел, личните податоци што се однесуваат на вас може да бидат обработени. За информации во врска со практиките на приватност на Cint и обработката на вашите лични податоци, прегледајте го Известувањето за приватност на учесникот во истражувањето овде.

16. Општи услови

Вие експресно се согласувате дека вашето учество во истражување, друга програма за истражување и користење на услугата и прелистување на нашата веб-страница, анкетна страница, панел-страница или партнер-страница е на ваш единствен ризик и одговорност. Во потполност дозволена со закон, ние, нашите клиенти, сопственици на анкети, сопственици на панели, партнери или други трети страни и нашите и нивните соодветни директори, службеници, вработени, претставници, агенти, даватели на содржини од трети страни и давачи на лиценци, не дава никакви гаранции, експресни, имплицитни или законски, вклучително и оние за трговска размена, соодветност за одредена цел, дека учеството во истражувањето или употребата на услугата, нашата страница, веб-страница за истражување, веб-страница на панел или веб-страница за партнер ќе бидете непрекинати или без грешки. Во потполност дозволена со закон, ние, нашите клиенти, сопственици на анкети, сопственици на панели, партнери или други трети страни и нашите и нивните соодветни директори, службеници, вработени, претставници, агенти, даватели на содржини од трети страни и давачи на лиценци, не давајте никакви гаранции, експресни, имплицитни или законски, вклучително и оние за продажба, подготвеност за одредена цел, до точноста, сигурноста или содржината на какви било информации или услуги обезбедени преку Анкета или на нашата страница, Анкетна страница, панел Веб-страница или Партнерска страница, освен како што е изречно утврдено во овие Услови.

17. Ограничување на одговорноста

ДО ОСВЕН ОДОБРЕНО ОД ПРИМЕНИЧКО ПРАВО, НИЕ, ИСТРАУВАЧИТЕ СОПСТВЕНИЦИ, ПАНЕЛСКИТЕ ИЛИ ПАРТНЕРИ, ТРИ СТРАНИ, ИЛИ ДИРЕКТОРИ, СЛУICБЕНИЦИ, АКЦИОНИ, РАБОТНИЦИ, ПРЕТСТАВНИЦИ, ДОГОВОРНИЦИ И СОБИВНИЦИ НА СОБИВНИЦИ , За каква било врска поврзана со овие термини, УСЛУГАТА, НАШИОТ САЈТ, ИСТРАУВАЕ, ПАНЕЛСКИ САЈТИ, ПАРТНЕРСКИ САЈТИ ИЛИ за какви било поднесоци што ќе ги направите, или за какви било директни, индиректни, специјални, казнени, основни, сегашни ШТЕТИ, загуби на добивки, загуби на очекувани заштеди, или какви било други недиректни штети, без оглед на тоа што не сме биле советувани за веројатноста или можноста за такви штети.

Ограничувањето на одговорноста и одрекувањето од одговорност во овие Услови ќе се применуваат без оглед на формата на дејствување, без оглед дали е во договор, гаранција, делик, квази-деликтна, строга одговорност, небрежност или друга штета и ќе преживеат суштинско кршење или кршење или неуспех на основната цел на договорот или неуспехот на ексклузивниот правен лек.

18 Оштетување

Вие се согласувате целосно и ефикасно да ги обештетите, бранат и држат нас, сопствениците на анкети, сопствениците на панели и партнери и други поврзани трети страни, вклучително директори, службеници, акционери, вработени, претставници, договарачи, филијали, наследници или назначувачи, безопасни од и против какви било штети, трошоци, обврски и загуби од каков било вид, вклучувајќи правни такси, кои произлегуваат, без разлика дали се директно или индиректно, од какво било прекршување предизвикано од Вас на Условите.

19. Промени

Со ова го задржуваме правото, според наша дискреција, да направиме измени во овие Услови. Ве охрабруваме да ги прегледувате овие Услови на континуирана основа. Ние ќе добиеме ваша согласност пред промените од ваков карактер што е потребна или потребна согласност. За промени за кои не е потребна согласност, вашето континуирано користење, пристап до и / или учество во Услугите го прави и ќе претставува прифаќање на овие Услови како што се изменети.

20. Усогласеност со важечкиот закон

Признавате и се согласувате дека во секое време ќе бидете во согласност со важечкиот закон кога ќе одговорите на истражување, ако учествувате во друга програма за истражување или на друг начин ја користите услугата.

21. Суспензија, прекинување и деактивирање

Покрај сите и сите други достапни лекови, можеме, без претходна најава, да го суспендираме и / или да го прекинеме користењето и пристапот до Услугата или вашето членство во панел, доколку ги прекршите овие Услови или во случај Вие ја користите услугата на незаконски начин или на друг начин постапувате на начин, според наша дискреција, неприфатлив за нас, сопственик на анкета, сопственик на панел или партнер. Ако го прекинеме вашето право да ја користите услугата и / или ако вашето членство во панелот е прекинато: (а) Вие ги губите сите права, наслов и интерес за и / или за сите неоткупени награди, стимулации и / или награди, ефективни по раскинувањето ; (б) Членството на вашиот панел веднаш ќе биде откажано; (в) Вашиот пристап и користење на Услугата веднаш ќе престане; и (г) Нема да ви биде дозволено да учествувате во какви било идни истражувања понудени преку Услугата.

Понатаму, го задржуваме правото да ја деактивираме вашата сметка за членство во панелот: (а) ако веќе не сте активен панелист; (б) ако добиеме известување за тешко отскокнување или неуспех на испорака во нашата комуникација по е-пошта со вашата сметка за е-пошта; или (в) доколку добиеме известување за одговор „поштенско сандаче целосно“ три (3) пати во нашата комуникација по е-пошта до вашата сметка за е-пошта.

Во случај на деактивирање, раскинување од ваша страна или раскинување од наша страна, вие ги губите сите стимулации што сте ги заработиле.

22. Издржливост и доделување

Ако, од која било причина, кој било термин или одредба од овие Услови се смета за неважечки или неизводлив, тој термин или одредба ќе се смета дека се раздвојува од остатокот на овие Услови, а остатокот од овие Услови ќе се толкуваат и толкуваат без повикување на неизводливиот термин.

Вие не можете да ги доделите овие Услови без наша претходна писмена согласност, што може да биде задржано според наше дискреционо право. Вие се согласувате дека можеме да ги доделиме овие Услови во кое било време на никого.

23. Владејачко право, надлежност и правно место

Сите спорови што произлегуваат или се во врска со овие Услови, вклучително и какви било прашања во врска со неговото постоење, валидност или престанок, ќе бидат упатени на окружниот суд во Стокхолм (Швајцарија, Stockholms tingsr ttt) и ќе бидат управувани од и толкувани во согласност со законите на Шведска, без во врска со секој избор на принципи на закон (без оглед дали се оние на Шведска или која било друга јурисдикција) што може да предвиди примена на закони на друга јурисдикција.Известување за приватност на учесникот во истражувањето на Cint

Ефективна дата: 28 Февруари 2018

Последен пат ревидиран: 28 Февруари 2018

Ова известување за приватност дефинира како Cint AB („Cint“) ги користи (собира, чува, користи и открива и на друг начин ги користи) вашите лични податоци („лични податоци“, кои исто така може да бидат наведени како информации за лична идентификација или „PII“) и други информации опишани во ова Известување за приватност дали сте член на панел („Член на панел“) на панел во сопственост на еден од нашите сопственици на панел („Сопственици на панел“) или сте учесник („Учесник“) насочен кон истражување или друга програма за истражување на пазарот од страна на еден наш клиент („Клиенти“) или Партнери („Партнери“). Вашето учество исто така може да биде регулирано со известување за приватност на еден од нашите сопственици на панели.

Cint е основана во ЕУ и информациите во ова Известување за приватност се засноваат на Општата регулатива за заштита на податоците на Европската унија (2016/679) или GDPR, што обезбедува висок стандард во однос на заштитата на личните податоци. Сепак, во зависност од тоа каде живеете, може да важат и други закони и регулативи за приватност. Ова известување за приватност се однесува на жителите на секоја земја ширум светот.

Cint ќе воспостави и ќе предизвика неговите филијали да воспостават и одржуваат деловни процедури што се во согласност со ова Известување за приватност.

КОЈ Е ЦИНТ?

Cint обезбедува глобална платформа за истражување и увид на Интернет што ги поврзува сопствениците на панели со истражувачи на пазарот, брендови и членови на панели и учесници во истражувањето за споделување на мислења и податоци на потрошувачите. Со седиште во Стокхолм, Шведска, Синт има канцеларии во поголемите градови низ Европа, Северна Америка и Азија-Пацифик.

Поединци учествуваат во истражување на пазарот на платформата Cint или преку членство во панел на еден од нашите сопственици на панели или преку еден наш партнер кој ги насочува учесниците на анкета или друга програма за истражување на пазарот. Членовите на панелот и учесниците учествуваат во анкети или други програми за истражување на пазарот за можност да добиваат и откупуваат награди и стимулации за нивно учество.

Сопственици и партнери на панели на Cint кои ги насочуваат учесниците кон анкети или други програми за истражување на пазарот се контролори на податоци кои ги одредуваат целите и средствата за обработка на податоците за лицата. Cint ќе ги обработи вашите лични податоци само како обработувач на податоци, на барање на контролорот на податоци.

Вашите лични податоци може да се користат за низа цели што се објаснети подолу, заедно со примери за категории лични информации за секоја намена. Специфични детали за употребата на лични информации, исто така, може да бидат опишани понатаму во рамките на истражувањето или друга програма за истражување на пазарот. Доколку сакате повеќе информации, секогаш сте добредојдени да контактирате со нас, како што е опишано во "КОНТАКТИРАЈТЕ НЕ" секција подолу.

CINT ја штити твојата приватност

Регистрација и учество во панел во сопственост на еден од нашите сопственици на панел е предмет на Условите и правилата на Cint. Можете да ги најдете Условите и условите на Cint овде.

Вашето учество во истражување или друга програма за истражување на пазарот е целосно доброволно и користењето на вашите лични податоци од Cint се спроведува со ваша согласност. Анкети и други програми за истражување на пазарот администрирани од клиенти на Cint, партнери или други трети страни и податоците собрани во врска со тие истражувања и други програми за истражување на пазарот не подлежат на ова Известување за приватност.

Синт е посветен на заштитата на приватноста на личните податоци. Cint се обидува да ги усогласи своите практики за приватност на применливите закони, кодови и регулативи и кодовите на стандарди на применливите здруженија за истражување на пазарот и истражувањето на мислењето, вклучително и без ограничување ESOMAR (www.esomar.org) и Здружението за увид (www.insightsassociation.org).

Како се собрани личните податоци?

Вашите лични податоци секогаш ќе се собираат со фер и законски средства, за специфични цели. На пример, Cint може да ги собере вашите лични податоци кога ќе се регистрирате или учествувате во панел на некој од нашите сопственици на панели, да завршите истражување, да учествувате во друга програма за истражување на пазарот или преку автоматски средства или други методи како што е опишано во „КОИ ИНФОРМАЦИИ СОБИРААТ АВТОМАТИРАНИ ТЕХНОЛОГИИ?“ секција подолу.

Cint собира лични податоци само за истражување на пазарот.

Кои лични податоци се собрани и процесирани?

Личните податоци што се обработуваат може да вклучуваат ваше име, адреса, телефонски број, адреса за е-пошта, датум на раѓање и други слични информации. Cint може да собира лични податоци директно од вас кога доброволно ги доставувате до Cint или Cint може да добие лични податоци од нашите сопственици на панели, клиенти или фирми за истражување на пазарот кои добиле согласност на учесник. За членовите на панелот на панел од еден наш сопственик на панел, Синт ќе собира податоци во согласност со нивните упатства.

Cint исто така може да добие лични податоци од сопствениците на бази на податоци кои нè увериле дека нивните бази на податоци ги сочинуваат само лица кои се согласиле да бидат вклучени и ги споделуваат нивните лични податоци. Конечно, Синт може да собира и користи лични податоци добиени од јавно достапни извори, како што се телефонски директориуми.

Од време на време, Синт може да собира чувствителни лични податоци кои во зависност од земјата во која живеете може да вклучуваат, расно или етничко потекло, здравствени досиеја, финансиски информации, политички мислења и религиозни или филозофски убедувања. Ако Cint ги собере вашите чувствителни лични податоци, Cint секогаш ќе добие ваша експлицитна согласност.

Вие исто така може да поднесувате, поставувате или пренесувате содржина или материјал, вклучувајќи фотографии, видеа и / или која било друга слична или поврзана содржина или материјал што може да ги содржи вашите лични податоци, на пример, кога учествувате во истражувања или други програми за истражување на пазарот. Таквите лични податоци може да се користат и откриваат како што е опишано во ова Известување за приватност и не треба да вклучуваат аудио, видео, слики или подобие на некој друг освен вас.

КАКО СОБИРААТ И ОБРАБОТУВААТ ЛИЧНИТЕ ПОДАТОЦИ?

Cint може да ги собира и обработува вашите лични податоци од различни причини, вклучително и:

Имајте предвид дека приемот на е-пошта може да биде услов за вашето учество во нашите истражувања или други програми за истражување на пазарот. Може да се исклучите од примање на овие е-пошта со откажување од претплата од истражувања или други програми за истражување на пазарот.

Cint секогаш гарантира дека е дозволено да се обработуваат вашите лични податоци. Cint генерално го прави ова со добивање на ваша согласност, меѓутоа во ограничени случаи, Cint може да користи законски услов за обработка на лични податоци.

Ако важи законски услов што му дозволува на Cint да ги обработува вашите лични податоци и ќе повлечете согласност за обработка на вашите лични податоци, тоа не мора да значи дека Cint ќе престане да ги обработува вашите лични податоци, бидејќи може, на пример, да биде под законска должност да продолжи да обработете ги вашите лични податоци за некои цели, на пр. да чувате копии од комерцијални трансакции минимум седум години.

КОИ ИНФОРМАЦИИ СОБИРААТ АВТОМАТИРАНИ ТЕХНОЛОГИИ?

Cint може автоматски да собира одредени информации. Во зависност од земјата во која живеете, таквите информации може да се сметаат за лични податоци. Таквите информации вклучуваат, но не се ограничени на информации за вашиот уред и можностите на уредот, вклучително, но без ограничување, оперативниот систем на уредот, другите апликации на вашиот уред, информации за колачиња, IP адреса, провајдер на мрежни уреди, тип на уред, временска зона, мрежен статус, тип на прелистувач, идентификатор на прелистувач, единствен број за идентификација на уредот (како што се идентификатори за аналитика или рекламирање), кориснички ID на корисник на мрежата (број што ви е единствено доделен од вашиот мрежен оператор), адреса за контрола на пристап до медиуми (MAC), рекламирање преку мобилен телефон идентификатор, локација и други информации што можат сами или во комбинација да се користат за уникатно идентификување на вашиот уред. Специфична технологија е специфицирана подолу:

Колачињата:

Колаче е едноставно мала текстуална датотека која содржи информации за корисникот што ги поставува веб-страница на компјутер или уред на корисник. Cint става колачиња на вашиот компјутер или уред за истражување и други цели на програмата за истражување на пазарот и за спречување измами.

Cint исто така може да користи колачиња за следење, ознаки и скрипти за следење на одредени информации за вас врз основа на вашата активност на нашата страница или страници на трети страни. Cint може да ги искористи овие информации за да утврди дали сте виделе, кликнале или на друг начин сте комуницирале со оглас или промоција на Интернет, на која работи Cint, за да помогне да се оцени еден од нашите клиенти за истражување. Предмет на ваша согласност, Cint исто така може да ве избере за анкета или друга програма за истражување на пазарот каде што колачињата ќе се користат за да ве изложат на специфично рекламирање или промоции пред истражувањето или друга активност на програмата за истражување на пазарот за проценка на таквото специфично рекламирање или промоции.

Со ваша согласност, Клиентите или Партнерите на Cint исто така можат да ставаат колачиња на вашиот компјутер или уред и да ги користат тие колачиња, ознаки и скрипти за да следат одредени информации за вашата активност на одредени веб-страници. Клиентите или Партнерите на Cint можат да ги користат овие информации за разни активности за истражување на пазарот.

Доколку сакате, можете да изберете да не прифаќате колачиња или да изберете да не прифаќате колачиња со прилагодување на поставките за приватност на вашиот веб прелистувач за бришење колачиња при излегување од веб-страниците или кога ќе го затворите прелистувачот. Може да го конфигурирате прелистувачот да блокира колачиња. Недоставување согласност, бришење колачиња или блокирање колачиња може да ве исклучи од учество во анкети или други програми за истражување на пазарот или да влијае негативно на вашето корисничко искуство. За информации за тоа како да се откажете од колачињата, погледнете го делот со наслов „КАКО СЕ ОТСТРАНУВАМ?“

Користењето колачиња на Cint е секогаш со ваша согласност.

Ако сакате да дознаете повеќе за колачињата што ги користи Cint, кликнете овде.

Идентификатори за мобилно рекламирање:

Идентификатор за мобилно рекламирање е низа броеви и букви што идентификуваат индивидуален паметен телефон или таблет. На iOS, идентификаторот за мобилно рекламирање се нарекува „Идентитет за рекламни“ (IDFA или скратено IFA). На Андроид, идентификаторот за мобилно рекламирање е GPS ADID (или проект за услуги на Google Play за Android). Cint може да собере идентификатори за мобилни реклами или да ги набави од партнер. Cint може да користи идентификатори за мобилно рекламирање во нашите програми за истражување на пазарот или да ги сподели вашите податоци со клиенти или партнери. Предмет на ваша согласност, Cint исто така може да ве избере за анкета или друга програма за истражување на пазарот, каде што идентификаторите за рекламирање преку мобилен телефон ќе се користат за да ве изложат на специфично рекламирање или промоции пред истражувањето или друга активност на програмата за истражување на пазарот за проценка на такво специфично рекламирање или промоции.

Cint само ќе собере или добие идентификатори за рекламирање преку мобилна телефонија само по ваша согласност.

Веб-светилници:

Веб-светилник (исто така познат како ознака, јасен gif или 1 × 1 пиксел) се состои од мала низа код што е вградена во веб-страница или е-пошта. Тие можат или не се видлива графичка слика поврзана со веб-светилникот, и честопати сликата е дизајнирана да се меша во позадината на веб-страница или е-пошта.

Cint може да користи веб-светилници во нашите пораки за е-пошта за да помогне да се утврди дали нашите пораки се отворени и да потврди какви било кликови преку врски во е-пошта или во рекламирање или истражување на веб-страница за да утврди дали некој учесник прегледал реклами или друга онлајн содржина што Cint ја мери . Синт и нашите овластени агенти можат да ги поврзат личните податоци со веб-светилници за оперативни и истражувачки цели.

Податоци за гео-локација:

Cint може да собира информации за гео-локација од вашиот компјутер или уред. Cint може да ги користи вашите податоци за гео-локација за спречување измама или за цели на истражување на пазарот, вклучително и не ограничувајќи се на истражувања за рекламирање или други активности за истражување на пазарот засновани на следење. Cint ќе добие ваша согласност ако Cint ги собере или користи вашите информации за гео-локација.

Дигитално отпечатоци од прсти:

Cint може да користи технологија за дигитално отпечатоци за да собере одредени податоци за вас и / или за вашиот компјутер или уред. Овие податоци може да вклучуваат лични податоци како IP адреса, како и не-лични податоци како што се компјутерски оперативен систем или број на верзија на прелистувачот. Оваа технологија создава уникатен компјутерски идентификатор што може да се користи за спречување измама или за идентификување и следење на вашето учество во истражување или друга програма за истражување на пазарот и ограничување на учеството во согласност со барањата на одредено истражување или друга програма за истражување на пазарот.

Информации за социјалните медиуми:

Можеби ќе ви биде понудена можност да учествувате во анкети и други програми за истражување на пазарот преку или со платформи за социјални медиуми. Ако изберете да учествувате во анкети или други програми за истражување на пазарот преку или со платформи за социјални медиуми, Cint може, со ваша согласност, да собере одредени информации за профилот зачувани на вашата сметка на платформата за социјални медиуми.

Лог датотеки:

Cint автоматски собира и чува одредени информации за време на анкетата и другите учесници во програмата за истражување на пазарот. Нашите сервери автоматски ги снимаат информациите што вашиот прелистувач ги испраќа секогаш кога посетувате веб-страница. Овие дневници на серверот може да вклучуваат информации како што се вашето веб-барање, адреса на Интернет протокол (IP), тип на прелистувач, јазик на прелистувач, датум и време на вашето барање и еден или повеќе колачиња што можат уникатно да го идентификуваат вашиот прелистувач. Оваа информација периодично се брише како дел од вообичаените рутини за одржување.

Информациите Cint собира од трети страни:

Cint може да добие лични податоци, бихејвиорални и / или демографски информации од трети лица, вклучително, без ограничување, платформи за управување со податоци, мрежи за рекламирање, бироа на служби за информации, други добавувачи за истражување на пазарот и / или платформи за социјални медиуми. Cint може да ги користи личните податоци, однесувањето и / или демографските податоци добиени од овие трети страни за различни цели, вклучително, но без ограничување, валидација на податоците, додаток на податоци, развој на увид во маркетингот, цели за откривање измама.

СО КОЈ СПОДЕЛУВА ЛИЧНИ ПОДАТОЦИ CINT?

Cint нема да ги направи вашите лични податоци достапни на која било трета страна без ваша согласност, освен ако тоа не го бара законот, како што е наведено подолу.

Ако истражување или друга програма за истражување на пазарот или друга активност вклучува ставање на лични податоци на трето лице, Cint ќе ги сподели вашите лични податоци само со ваша согласност. Доколку собраните податоци се користат за статистичко моделирање за подобро разбирање на трендовите и преференциите меѓу специфични групи или публика во општата популација, само споделените лични податоци што се споделуваат ќе се користат само за цели на истражување на пазарот и повторно само со ваша согласност.

Cint може да ги открие вашите лични податоци, податоци за профилирање или други податоци за истражување на трети лица како што следува:

Cint може да лиценцира одредени ограничени лични податоци на трети лица (на пример, брокери за податоци, агрегатори на податоци и сл.) За цели на истражување на пазарот, вклучително, но без ограничување, лиценцирање на податоци на индивидуално ниво и / или збирно ниво (на пр., Производ и / или активност за набавка или употреба на услуги, податоци за посета на веб-страница, историја на пребарување на интернет, итн.) за развој на увид во публиката и / или слични модели, заради продажба на такви податоци на клиенти на трета страна за целите на вршење анализа и обезбедување на маркетинг интелигенција. Оваа информација може да се сподели преку колаче (ID на колаче), идентификатор за мобилно рекламирање, адреса за е-пошта или друг метод. Откако ќе се изврши моделирање или собирање слично на изгледот, личните податоци се бришат.

Дополнително, идентификацијата на информациите и информациите собрани со автоматизирани средства може да се обезбедат на трети страни, вклучително, без ограничување, клиенти, партнери, агенти и / или продавачи заради идентификување на испитаници за анкети за повторно контактирање или комуникација, откривање измама и / или превенција, совпаѓање на базата на податоци, валидација на податоците, додаток на податоци, кодирање, сегментација на податоци и услуги поврзани со наградување, стимулации и / или измами или промоција.

Cint може да одржува лични податоци или информации што може да се препознаат во машината, со цел да ги задоволи вашите барања и / или деловните барања на Cint. На пример, Синт може да ја задржи адресата за е-пошта на Учесниците кои се одлучија за да се осигури дека Цинт одговара на која било таква желба. Секое задржување на лични податоци се врши во согласност со важечките закони и прописи.

Повторно, Cint ќе ги сподели вашите лични податоци само со ваша согласност.

ДАЛИ ЦИНТ ИЗБИРА ИНФОРМАЦИИ ОД ДЕЦА?

Синт не собира свесно лични податоци од деца под возраста каде што е потребна согласност од родител. Доколку Синт стане свесен дека Синт ненамерно собрал лични податоци од дете под возраст на која е потребна согласност од родител, Синт ќе ги избрише овие лични податоци од нашата база на податоци.

КОИ БЕЗБЕДАРСКИ СПРОВЕДЕНИ ЦИНТ ЗА ПОМОГ НА ОБЕЗБЕДУВАЕ НА БЕЗБЕДНОСТА НА ВАШИТЕ ЛИЧНИ ПОДАТОЦИ

Безбедноста на вашите лични податоци е многу важна за нас. Соодветно на тоа, Синт воспостави разумни технички, физички и административни заштитни мерки за заштита на информациите што ги собира Синт. Само оние вработени на кои им е потребен пристап до вашите информации за да ги извршуваат своите должности се овластени да имаат пристап до вашите лични податоци.

И покрај заштитните мерки што ги спроведува Cint, преносите преку Интернет и / или мобилна мрежа не се тотално безбедни и Cint не ја гарантира безбедноста на преносите преку Интернет. Cint не е одговорен за какви било грешки од страна на поединци при доставување лични податоци на Cint.

ЗАБЕЛЕЕ НА ЛИЧНИ ПОДАТОЦИ

Cint ќе ги чува личните податоци не повеќе од потребните за целите на активноста за обработка или како што се овластени од вас. Овој период исто така може да се заснова на договорните обврски на Синт или на една од сопствениците на панели или партнери кон вас, важечките периоди на ограничување (да се покренат побарувања) или според важечкиот закон.

ВАШАТА ПРАВА

Имате право да ги прегледате, корегирате или избришете вашите лични податоци, предмет на важечките закони и регулативи. Поточно:

Ако сакате да искористите некое од вашите права, можете да контактирате со такво барање користејќи

деталите за контакт дадени во "КОНТАКТИРАЈТЕ НЕ" секција подолу.

По приемот на барање од поединец, Синт ќе се обиде да ги обезбеди бараните информации во рок од 30 дена, под услов барањето да биде такво што може разумно да се одговори во таа временска рамка. Доколку е потребно повеќе време, Синт ќе ве извести во рок од триесет дена.

Во одредени ситуации, сепак, Синт не може да обезбеди пристап до некои лични податоци. Ова може да се случи кога:

Ако Синт го одбие барањето на поединецот за пристап до нивните лични податоци, Синт ќе го извести поединецот за причината за одбивањето.

КАКО СЕ ОТКАУВАМ?

Вашата одлука да учествувате во истражување или друга програма за истражување на пазарот, да одговорите на кое било специфично прашање од истражувањето или да обезбедите лични податоци, вклучително и чувствителни лични податоци, секогаш ќе се почитува.

Може да изберете дали да учествувате или не во одредена анкета или друга програма за истражување на пазарот, да одбиете да одговорите на одредени прашања или да го прекинете учеството во кое било време. Сепак, неуспехот да се обезбедат одредени информации или целосно да се учествува во одредена анкета може да ве спречи да добиете компензација за стимулација или учество во одредени истражувачки студии во иднина. За повеќе информации во врска со стимулациите, погледнете ги Условите и условите на Cint со кликнување овде.

Членовите на панелот членови на панел на еден од нашите сопственици на панели кои повеќе не сакаат да учествуваат во анкети, други програми за истражување на пазарот или да бидат предмет на употреба на автоматизирани технологии или други активности, вклучително и колачиња, можат да се исклучат со посета на Поставките за приватност на порталот за членови за панелот во кој припаѓате. До страницата „Поставки за приватност“ може да се стигне и со кликнување на врските за „откажување“ на поканите за истражување. Конечно, членовите на панелот и учесниците можат да не контактираат со користење на деталите за контакт дадени во делот „КОНТАКТИРАЈТЕ НЕ“ подолу.

ТРАНСПОРИНСКА ПОЛИТИКА

Синт ги чува податоците во Европската унија (ЕУ) и Европската економска област (ЕЕА). Сепак, како глобална организација, поврзана компанија од Cint или не-поврзан давател на услуги може да ги собира, обработува, чува или пренесува вашите лични податоци надвор од вашата земја на потекло.

(ЕУ) и Европската економска област (ЕЕА):

Правните лица на Синт надвор од ЕУ и ЕЕА склучија договори за заштита на податоците во рамките на компанијата со користење на стандардни договорни клаузули подготвени од Европската комисија. Cint има склучено договори со даватели на услуги и други деловни даватели на услуги кои бараат договорните страни да ја почитуваат доверливоста на вашите лични податоци и да ракуваат со европски лични податоци во согласност со важечките европски закони за заштита на податоците.

Руската Федерација:

Во согласност со законите за заштита на податоците на Руската Федерација, Синт собира, обработува и чува лични податоци на граѓани на Руската Федерација во Руската Федерација и само последователно ги пренесува тие податоци на ЕУ или ЕЕА.

ЛИНКИ СО ВЕБ-страниците на третата партија

Ова известување за приватност се однесува само на нашите истражувања и други програми за истражување на пазарот, а не на кој било друг производ или услуга. Нашите истражувања или други програми за истражување на пазарот може да содржат врски до бројни веб-страници на трети страни за кои Цинт верува дека можат да понудат корисни информации. Политиките и процедурите што ги опишува Cint овде не се однесуваат на тие веб-страници. Синт препорачува внимателно да ги прочитате известувањата за приватност или политиките на секоја страница што ја посетувате за информации во врска со нивната политика за приватност, безбедност, собирање податоци и дистрибуција. Со учество во кое било од нашите истражувања или други програми за истражување на пазарот или на која било од нашите веб-страници по каква било промена на Известувањето за приватност, вие слободно и конкретно ни давате согласност да ги собираме, користиме, пренесуваме и откриваме вашите лични информации на начин наведен во тековно Известување за приватност.

КОНТАКТИРАЈТЕ НЕ

Синт многу го цени вашето мислење и повратна информација. Ако сакате да ги прегледате, исправите или избришете вашите лични податоци или имате прашања, коментари или предлози или ако сакате да се откажете од нашите анкети или други програми за истражување на пазарот или да имате прашања во врска со вашите лични податоци, контактирајте не:

Преку е-пошта на: [заштитена по е-пошта]

Или преку поштенска пошта на:

Синт АБ
Лунтмакаргатан 18, 1тр
111 37 Стокхолм, Шведска

ВНИМАНИЕ: Офицер за усогласеност со приватноста


Во однос на Анкетите за полфиш

Оваа веб-страница користи веб приклучок Pollfish. Pollfish е он-лајн платформа за истражување, преку која, секој може да спроведе анкети. Pollfish соработува со Развивачи на апликации за паметни телефони и сопственици на веб-страници со цел да имаат пристап до корисниците на такви апликации / веб-страници и да ги адресираат анкетните листови до нив. Оваа веб-страница користи и овозможува колачиња на Pollfish. Кога корисникот ќе се поврзе на оваа веб-страница, Pollfish открива дали корисникот е подобен за истражување. Податоците собрани од Pollfish ќе бидат поврзани со вашите одговори на прашалниците секогаш кога Pollfish ќе ги испрати ваквите прашалници на подобри корисници. За целосен список на податоци добиени од Pollfish преку оваа веб-страница, ве молиме прочитајте ги внимателно условите на испитаниците на Pollfish лоцирани на https://www.pollfish.com/terms/ korrespondent. Со користење на оваа веб-страница, вие го прифаќате овој документ за политика на приватност и со ова давате експлицитна согласност за поставување на колаче Pollfish во вашиот систем и обработка на горенаведените податоци од страна на Pollfish. Понатаму, ве известуваме дека можете да ја оневозможите работата на Pollfish во секое време со користење на „делот за исклучување“ на Pollfish, достапен на веб-страницата на Pollfish или со оневозможување на „колачиња од трети страни“ од поставките на вашиот прелистувач. Уште еднаш ве покануваме да ги проверите условите за користење на испитаникот од Pollfish, доколку сакате да имате подетален преглед на начинот на кој работи Pollfish.

Јаболкото, Гугл и Амазон не се спонзор, ниту пак се вклучени на кој било начин на овој натпревар / извлекување. НЕМА ПРОИЗВОДИ ОД ЈАБОЛКО НЕ СЕ КОРИСТАТ како награди.